Pusat Panggilan Telkom : Zakat

Sebagai salah satu syarikat yang termasuk dalam kategori Perusahaan Milik Negara (BUMN), pusat panggilan telkom mesti disediakan oleh syarikat. Bukan tanpa sebab bahawa syarikat sebesar Telkom diwajibkan untuk menyediakan perkhidmatan telefon interaktif dan komunikasi digital. Ini kerana terdapat ramai pengguna yang menggunakan perkhidmatan Telkom di Indonesia.

Dan jika pengguna mengalami masalah atau masalah apabila menggunakan produk dari Telkom, maka langkah pertama yang diambil oleh pengguna adalah menghubungi perkhidmatan pusat panggilan. Jadi secara tidak langsung, perkhidmatan pusat panggilan ini berfungsi sebagai pusat maklumat mengenai gangguan yang dialami oleh syarikat telkom.

Di samping itu, pengguna juga mempunyai hak untuk mengemukakan aduan mengenai perkhidmatan yang tidak mengikut prosedur. Kemudian, pengguna juga boleh mengemukakan kritikan dan cadangan melalui perkhidmatan pusat panggilan untuk digunakan sebagai bahan penilaian oleh syarikat Telkom.

Mengapa Setiap Syarikat Perlu Menyediakan Perkhidmatan Pusat Panggilan?

Merujuk kepada peraturan kerajaan, setiap syarikat besar yang mempunyai pangkalan pengguna yang cukup besar mesti menyediakan perkhidmatan pusat panggilan. Matlamatnya adalah untuk memudahkan pengendalian jika pengguna mengalami masalah menggunakan perkhidmatan syarikat.

Salah satu syarikat besar yang menyediakan perkhidmatan pusat panggilan ialah Telkom. Setiap syarikat mempunyai dasar sendiri mengenai penyediaan perkhidmatan pusat maklumat bersepadu. Perkhidmatan ini mempunyai fungsi utama untuk menjelaskan kepada pengguna penyelesaian kepada masalah yang sedang dialami.

Di samping itu, pusat panggilan Telkom juga dikehendaki membuat susulan semua laporan aduan yang dikemukakan oleh pengguna. Dan jangan lupa, tugas pusat panggilan ini mesti merekodkan semua input, kritikan, dan cadangan yang digunakan sebagai bahan rujukan atau penilaian untuk syarikat.

Risiko Syarikat Tidak Menyediakan Perkhidmatan Pusat Panggilan

Terdapat beberapa risiko yang mesti ditanggung oleh syarikat tertentu yang tidak menyediakan perkhidmatan pusat panggilan. Jika ini dibiarkan tanpa penyelesaian, akan ada risiko jangka panjang dan agak membawa maut. Oleh itu, ini adalah beberapa risiko ketiadaan perkhidmatan pusat panggilan yang disediakan oleh syarikat tertentu. Antaranya adalah seperti berikut:

  1. Menerima Teguran daripada Kerajaan

Risiko pertama, tentu saja, menerima teguran yang kuat daripada kerajaan. Ini kerana syarikat dikehendaki menyediakan perkhidmatan pusat panggilan supaya pengguna boleh mengemukakan aduan secara terus melalui telefon interaktif atau mel elektronik melalui media sosial.

 

  1. Kekurangan Kepercayaan di Mata Pengguna

Kekurangan kepercayaan di mata pengguna adalah risiko kedua bagi syarikat yang tidak menyediakan perkhidmatan pusat panggilan. Ini kerana perkhidmatan pusat panggilan ini memudahkan pengguna mengemukakan aduan mengenai perkhidmatan syarikat. Seperti pusat panggilan Telkom yang sentiasa dihubungi oleh pengguna untuk mengetahui maklumat produk.

 

  1. Sukar untuk Menilai Syarikat

Dan risiko terakhir adalah sukar untuk menilai syarikat. Ini kerana syarikat tidak mempunyai data mengenai aduan pengguna. Oleh itu, untuk meningkatkan kualiti dan prestasi syarikat, input, kritikan, dan cadangan daripada pengguna diperlukan.

Pusat Panggilan Telkom Menjadi Salah Satu Perkhidmatan Berasaskan Telefon Interaktif dan Mel Digital

Secara amnya, syarikat-syarikat besar di Indonesia ini menyediakan perkhidmatan pusat panggilan berasaskan telefon interaktif. Biasanya, perkhidmatan interaktif ini adalah pusat panggilan domestik atau panggilan yang berasal dari dalam negeri. Ini kerana pelanggan dari Telkom hanya berada di Indonesia. Oleh itu, semua panggilan pusat panggilan adalah domestik.

 

Selain daripada panggilan telefon interaktif, perkhidmatan pusat panggilan Telkom  kini telah “berkembang” dan boleh didapati dalam bentuk digital. Oleh itu, sesiapa sahaja boleh mengemukakan aduan, kritikan, dan cadangan dengan mudah kepada PT.

 

Telkom melalui pusat panggilan di media sosial. Kini, pusat panggilan dari Telkom boleh diakses melalui media digital. Oleh itu, milenium dapat menyampaikan semua masalah yang berkaitan dengan produk melalui media digital seperti Twitter, Instagram, atau Facebook.

 

Langkah ini dianggap dapat menjangkau pengguna secara meluas. Ini kerana pengguna dari Telkom bukan sahaja orang dewasa. Tetapi juga milenium yang sentiasa aktif menggunakan media sosial.

 

Dengan pusat panggilan Telkom di media sosial, diharapkan ia dapat menyelesaikan masalah atau halangan yang dialami oleh pengguna dengan cepat dan tepat. Supaya kepercayaan dan tahap kepuasan pengguna dengan produk dari Telkom semakin tinggi.

 

Perbezaan Antara Pusat Panggilan Telkom Melalui Telefon Interaktif dan Media Sosial

Kedua-dua jenis pusat panggilan yang disediakan oleh PT. Telkom sangat berbeza dari segi pengendaliannya. Walaupun berbeza, anda masih mendapat kemudahan untuk menghubungi perkhidmatan pusat panggilan dari Telkom.

 

Perbezaan pertama ialah pusat panggilan melalui sambungan telefon interaktif ini dikenakan kredit oleh pengendali. Oleh itu, anda mesti memberikan kredit yang mencukupi untuk menghubungi perkhidmatan pusat panggilan melalui sambungan telefon interaktif. Sementara itu, pusat panggilan ini melalui media sosial hanya menggunakan kuota data internet. Jadi ia lebih murah dari segi kos.

 

Perbezaan kedua ialah perkhidmatan pusat panggilan melalui sambungan telefon interaktif ini akan mendapat respons yang agak cepat. Malah, untuk kes-kes tertentu ia boleh diselesaikan oleh penyedia pusat perkhidmatan maklumat dari PT. Telkom. Oleh itu, anda tidak perlu datang ke pejabat cawangan terdekat untuk mengatasi halangan yang dialami.

 

Sementara itu, pusat panggilan media sosial yang dimaklumkan oleh Telkom mengambil masa untuk menjawab semua aduan, soalan, atau aduan yang masuk melalui ciri mesej langsung. Oleh itu, proses menyelesaikan masalah yang dilaporkan melalui pusat panggilan Telkom melalui media sosial sedikit lebih perlahan jika dibandingkan dengan talian telefon interaktif.

 

Perbezaan ketiga ialah perkhidmatan pusat panggilan menggunakan sambungan telefon interaktif ini kadang-kadang sukar untuk disambungkan. Ini disebabkan oleh sebilangan besar panggilan masuk. Jadi, pegawai tidak boleh menyambung ke sambungan telefon yang anda lakukan. Untuk itu, anda dinasihatkan untuk menghubungi pusat panggilan dengan kerap.

 

Sementara itu, mesej yang anda sampaikan melalui pusat panggilan media sosial ini boleh diterima oleh pegawai. Dengan cepat, pegawai akan membalas semua mesej yang berkaitan dengan aduan produk telkom dengan cepat. Sekiranya anda memerlukan pengendalian khas, maka anda akan mendapat nombor aduan supaya aduan dapat dikendalikan oleh pihak yang berkaitan.

 

Cara Menghubungi Pusat Panggilan Telkom Melalui Telefon Interaktif dan Media Sosial

Malah, sesiapa sahaja boleh menghubungi pusat panggilan PT. Telkom, terutamanya pengguna yang mengalami masalah produk. Bagaimana untuk menghubunginya juga sangat mudah. Bagi anda yang ingin menghubungi pusat panggilan melalui sambungan telefon interaktif, sila gunakan telefon pintar atau talian tetap.

 

Selepas itu, segera tekan nombor pusat panggilan dari Telkom di nombor 147. Kemudian, akan ada perkhidmatan pelanggan yang mengarahkan anda untuk mengemukakan aduan, kritikan, atau cadangan. Biasanya, perbualan antara pusat panggilan dan pengguna akan direkodkan untuk meningkatkan kualiti syarikat berkaitan.

 

Jika anda mengemukakan aduan melalui pusat panggilan Telkom melalui media sosial, maka anda hanya perlu menghantar mesej melalui ciri mesej langsung di akaun TelkomIndonesia (Twitter), TelkomIndonesia (Instagram), dan Telkom Care (Facebook).

 

Pastikan akaun pusat panggilan yang anda hubungi mempunyai tanda semak biru. Ini kerana akaun telkom yang disahkan dan diuruskan oleh pentadbir pusat panggilan mempunyai tanda semak biru.

 

Telkom adalah salah satu syarikat milik kerajaan. Iaitu, syarikat itu diuruskan oleh Kerajaan. Olehitu, saya tertanya-tanya apakah syarikat milik negara ini menyediakan perkhidmatan pusat panggilan untuk melayani aduan, aduan, kritikan, dan cadangan dari pengguna. Kini, Telkom menyediakan perkhidmatan aduan secara digital. Oleh itu, pusat panggilan Telkom boleh dihubungi dengan mudah dan aktif selama 24 jam penuh.

Selengkapnya